Kwalifikacje zawodowe i zaświadczenie MEN

W polskim prawie nie występują pojęcia: „druk MEN/MEiN”, „zaświadczenie na druku MEN/ MEiN”, „certyfikat MEN/MEiN”.

Wzory świadectw, certyfikatów, zaświadczeń, aneksów, dyplomów państwowych i innych druków zostały określone w rozporządzeniu MEN.

Wśród nich nie ma wzorów druku o ukończeniu kursu. 

Jeśli jednak zależy Ci na takich dokumentach to polecam artykuł z money.pl.

Czy certyfikaty zgodne z MEN i legitymacje zawodowe to ściema?

Jak to działa? Sprawdź na gov.pl